1. Velg nivå


  ... eller legg inn målt nivå i dBA:

 2. Velg hørselvern

 3. Maksimal oppholdstid


  Hvorfor er dette viktig?

  Hvis du hører på høy musikk for lenge kan du risikere å få varig hørselskade.

  Beregningene på denne siden tar utgangspunkt i at lyden er musikk og at man blir eksponert for den et begrenset antall ganger i en kort periode av livet. I slike situasjoner kan man tåle mer enn man gjør ved daglig eksponering av annen støy.

  Det er imidlertid usikkert hvor mye musikk skader hørselen sammenlignet med andre lyder / vanlig støy. Mange undersøkelser tyder på at man tåler høyere lydnivåer fra musikk. WHO og FHI angir derfor lempeligere grenser for musikk enn for annen støy. Det også er stor forskjell på hvor mye forskjellige menneskenes ører tåler av lyd; Noe tåler mye, man sier de har steinører - andre tåler lite, de har glassører.

  Beregningene av hørselskade tar utgangspunkt i FHI sin grense for gjennomsnittsnivået, Leq, på 99 dB for en halv time og at resten av konserten gir tilsvarende eksponering som dette. Dermed kan vi bruke 99 dB i 1 time som grenseverdi. I beregningen har vi også regnet anbefalt maksimal eksponeringstid for gjennomsnittsnivået, ikke 95%-percentilen som for andre typer støy i databasen. Helsedirektoratets retningslinje kan du lese her. Grensene er beskrevet på side 10.