Database

Se gjennom innholdet i databasen. Bla gjennom prosesser og aktiviteter, og tilhørende verktøy og statistiske beregninger.

Antall verktøy i databasen:
Gyldige lydmålinger: 668
Gyldige vibr.målinger: 630

Kalkulatorer

Beregn maksimal triggertid eller daglig støy- og vibrasjonsdose.

Om siden

Alt om siden, som database-organisasjon, beregningseksempler og dokumentasjon, finnes her.Revisjonshistorikk:

 • Versjon 1.1.6
  "Gjennopprett passord"-funksjonen er nå oppdatert og skal fungere igjen. (1.1.6.1: Kontakt-siden er oppgradert.)
 • Versjon 1.1.5
  Feilretting i forbindelse med maksimal brukstid. Merk at funksjonen ikke bør brukes før man har lagt til alle aktiviterer og oppholdsområder, ellers må man være forberedt på at funksjonen må brukes flere ganger.
 • Versjon 1.1.4
  Automatisk konfidensintervall for kalkulatorer sammensatt dag og avansert.
Vis flere hendelser
 • Versjon 1.1.3
  Påminnelse om å velge hørselvern og rombidrag for verktøy på kalkulatorer for sammensatt dag og avansert.
 • Versjon 1.1.2
  Mulighet for å finne maksimal brukstids når man regner sammensatt dag (og avansert).
 • Versjon 1.1.1
  Grafer i kalkulatorer for sammensatt dag og avansert. Grafene viser prosentvis brukte dose, 100% er grenseverdien. Får man tall over 100%, vil man overskride grenseverdien.
 • Versjon 1.1
  Ny kalkulator: Sammensatt dag.
 • Versjon 1.0.17
  Beregning av dempeverdier for hørselvern når man kjenner C-A-verdi for støynivået. Vurderingen gjøres basert på Dok 114 (rev. 2014).