Prosesser

Se gjennom de forskjellige prosessene som er registrert i databasen, og se underliggende aktiviteter.

Aktiviteter

Finn en aktivitet, og tilhørende verktøy og statistiske beregninger.

Detaljert oversikt

Gir flere muligheter for å filtrere data og gjøre analyser.