Tast inn logaritmiske verdier (f.eks. målepunkter i et rom), separer med mellomrom, og trykk enter:

Eksempel: [85,3 87,6 90,2 86,2]