Enkel

Beregn maksimal brukstid for et verktøy.

Sammensatt dag

Beregn støy- og vibrasjonseksponering for en hel dag.

Avansert

Beregn støy- og vibrasjonseksponering for en hel dag. Viser beregningsdetaljer.

Logaritmisk

Enkle kalkulatorer for beregning av sum og snitt av logaritmiske tall.