Database

Se gjennom innholdet i databasen. Bla gjennom prosesser og aktiviteter, og tilhørende verktøy og statistiske beregninger.

Antall verktøy i databasen:
Gyldige lydmålinger: 593
Gyldige vibr.målinger: 565

Kalkulatorer

Beregn maksimal triggertid eller daglig støy- og vibrasjonsdose.

Om siden

Alt om siden, som database-organisasjon, beregningseksempler og dokumentasjon, finnes her.Revisjonshistorikk:

 • Versjon 1.1.4
  Automatisk konfidensintervall for kalkulatorer sammensatt dag og avansert.
 • Versjon 1.1.3
  Påminnelse om å velge hørselvern og rombidrag for verktøy på kalkulatorer for sammensatt dag og avansert.
 • Versjon 1.1.2
  Mulighet for å finne maksimal brukstids når man regner sammensatt dag (og avansert).
 • Versjon 1.1.1
  Grafer i kalkulatorer for sammensatt dag og avansert. Grafene viser prosentvis brukte dose, 100% er grenseverdien. Får man tall over 100%, vil man overskride grenseverdien.
 • Versjon 1.1
  Ny kalkulator: Sammensatt dag.
 • Versjon 1.0.17
  Beregning av dempeverdier for hørselvern når man kjenner C-A-verdi for støynivået. Vurderingen gjøres basert på Dok 114 (rev. 2014).